ABLOOMS INTERNASJONALE MOTTAKELSE

Ablooms internasjonale mottakelse

Vi har gleden av, for tredje gang, å ønske velkommen til Ablooms internasjonale mottakelse under AFF2021.

2021

ABLOOM FAGKONFERANSE
OM FILMFESTIVALEN

Ablooms internasjonale mottakelse

Vi har gleden av, for tredje gang, å ønske velkommen til Ablooms internasjonale mottakelse under AFF2021. Arrangementet er på Filmens hus mandag 22. november kl. 17.00 – 20.30. Dette foregår i samarbeid med en rekke ambassader og Norsk filminstitutt.

Temaet for årets festival er Funksjonsnedsettelser «Ingen straff, men velsignelse! », og er valgt fordi vårt prosjekt «Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff» nå er i mål – etter tre år med viktig arbeid for å bryte et veldig skadelig tabu. Mer om prosjektet her. Dette temaet vil også påvirke hva som diskuteres under den internasjonale mottakelsen.

Abloom inviterer diplomater, filmskapere, filmskoleelever og andre relevante og interesserte personer til mottakelsen. Vårt diskusjonspanel består av kompetente og interessante fagfolk. Mer viktig info vil bli publisert fortløpende på Abloom.no og våre sosiale medier.

Det vil bli mulig å følge mottakelsen digitalt, og lenke til dette kommer senere.

Målet vårt med dette arrangementet er å skape et åpent og tilgjengelig samfunn for alle – også internasjonalt. Vi ønsker derfor å samle ulike aktører fra forskjellige kulturer og land til denne mottakelsen. Fokuset er på film- og kulturbransjen, men vi håper å nå flere grupper i samfunnet, samt stimulere til en inkluderende filmkultur. Vi håper også at dette arrangementet kan inspirere filmskapere til å ta opp vårt kjernetema i sine produksjoner, også gjennom samarbeid med andre aktører i bransjen.

Det blir enkel bevertning under arrangement.

Vi holder deg oppdatert. Mer informasjon kommer!