Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Abloom feirer 10 år!

Om organisasjonen

OM ORGANISASJONEN

 • Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede, og deres pårørende. 

 • Abloom jobber med å bryte skadelige tabuer som rammer mennesker med funksjonsnedsettelser. Disse skadelige tabuene fører til sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Ablooms visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt.  

 •  Organisasjonen fremmer sosial inkludering av målgruppen gjennom arrangementer og prosjekter gjennom året. Alt vi gjør er åpent for alle, men majoriteten av deltakerne våre er minoritetsspråklige. 

DETTE TROR VI PÅ:

 • Ingen skal oppleve utenforskap fordi de er født annerledes. 

 • Tabuer skal bryter – kunnskapen skal styrkes. Og det må sårbare individer til gode.

 • Alle, uansett identitet, er velkommen til å gjøre noe godt andre gjennom Abloom. 

MÅLGRUPPE

 1. Minoritetsspråklige barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse – og deres pårørende.

 2. Barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa – der en eller flere medlemmer har en funksjonsnedsettelse.

DETTE GJØR VI:

 • Vi arrangerer Abloom Filmfestival, Mini Abloom, Abloom Sommerdager og har en rekke prosjekter. En effektiv leverandør av gode møteplasser for sårbare minoriteter og fagpersoner.

 • Abloom står i front i kampen for å bryte tabuer, bl.a gjennom prosjektet “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.

 • Abloom starter og deltar i debatter om funksjonshemmede og deres behov.  

 • Abloom stimulerer til økt samfunnsdeltakelse blant minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres familier. 

 • Abloom rekrutterer, organiserer og lærer opp frivillige med minoritetsbakgrunn – mange av dem flyktninger og sårbare dobbelminoriteter. 

 • Abloom sitter i ulike råd og utvalg som sikrer god samhandling. Vi samarbeider også med forskere i Norge, og bidrar gjerne med mer innen forskningen og utvikling.

 • Abloom rådgir og veileder målgruppen hele året.

Abloom fyller 10 år i år! I uke 47 under Abloom Filmfestival og Abloom Awareness Week blir det stor fest og mange gode arrangementer. Vi gleder oss til å se deg. Her kan du melde deg på våre arrangementer.

 

Abloom Awareness Week (startet i 2020) er lagt til samme uke som Abloom Filmfestival, og har fullt fokus på å bevisstgjøre befolkningen om hva det vil si å ha en funksjonsnedsettelse. Denne uken skal vi virkelig sette barn og unge med spesielle behov på agendaen. Vi skal spre kunnskap og tips til hva vi alle kan gjøre for å skape et mer tilrettelagt og inkluderende samfunn. Når det handler om barn og unge med spesielle behov, så handler det jo om hele vårt samfunn. Og alle har noe å bidra med!

Grunnlegger og daglig leder, Faridah Nabaggala, vant “Oslo Bys kunstnerpris i 2014 – for fremragende innsats innen Oslos kulturliv” og NHF Oslos hederspris for 2016. Nabaggala er en viktig aktør i kampen for funksjonshemmebevegelsen i Norge, og sentral i arbeidet for minoritetsspråklige funksjonshemmedes kår og behov. Les mer om Faridah her.

 

Ordet Abloom betyr “i full blomst”, noe som er ment å skulle gjenspeile hva organisasjonen og festivalen står for. Vi ønsker at barn og unge med spesielle behov skal bli verdsatt, sett og hørt, og vi ønsker at de skal kunne slå ut i full blomst.